Ergotherapie

Ergotherapie valt binnen de paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren, na lichamelijke of psychische klachten. Te denken valt aan eenvoudige handelingen zoals een maaltijd bereiden, aankleden of complexere handelingen die te maken hebben met revalidatie na een trauma of met beginnende dementie.

Ergotherapie kan op de praktijk maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op jouw wensen. De ergotherapeut gaat dus na wat jij belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of leerkrachten.

Ergotherapie Amersfoort en omstreken is een samenwerkingsverband van ergotherapiepraktijken uit uw regio. Dichtbij huis, cliƫntgericht en samen sterk; daar staan wij voor.

De ergotherapeuten aangesloten bij Ergotherapie Amersfoort en omstreken hebben ieder ruime praktijkervaring en hun eigen expertise:
Handtherapie, klachten van arm, nek en schouder (link naar website) Chronische pijn en vermoeidheid (link naar website) Praktische coaching en behandeling bij hersenletsel (link naar website)